Så er der et nyt fælleblad på gaden

Fællesbladet

Så er det nye fællesblad på gaden

Skads Andrup Byfest d. 16. juni.

Skads Andrup Byfest den 16.pdf

Fællesbladet

Så er det nye Fællesblad på gaden

 

GENERALFORSAMLING ANDRUP BADMINTON KLUB

GENERALFORSAMLING ANDRUP BADMINTON KLUB

Dato: 19. april 2017

Tid:19.30

Sted:Foreningslokalet ved hallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af budget for næste sæson
  5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt valg af unge observatører
  7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Vel mødt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Andrup Badminton Klub