Nyt om Energien !!

800 Byggepladsplan

Byggeprojektet Energien er nu sendt i udbud og kommunens forventning er at de kan indgå en aftale med den valgte hovedentreprenør før årsskiftet.

Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende:

 

Forberedelse og indretning af byggeplads – sidste uge i januar

Byggeperiode – start februar til uge 42 (2019).

Hallen og omklædningsrum vil kunne anvendes indtil 1 april, herefter vil hallen og omklædningsrummet ikke kunne anvendes i resten af byggeperioden.

 

Vi må lokalet samarbejde om at løse udfordringen med de begrænsede omklædningsfaciliteter i byggeperioden fra 1 april til 20 oktober og ligeledes adgangen til boldbanerne/området omkring hallen. Forslag og ideer til er velkomne og lokalrådet forventer endvidere at indkalde til et borgermøde i januar/februar vedr. Energien

 

Nedenstående tegning viser hvordan byggepladsen indrettes i byggeperioden.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte en af lokalrådets medlemmer.

Formand: Kurt Nybo Jensen, tlf. 25256655. Mail: knje@semcomaritime.com.

Næstformand: Bent Hyldahl, tlf. 20939224/75160025. Mail: bent@skads.dk

Kasserer: Joan Sandholt, tlf. 21595633. Mail: joansandholt@hotmail.com.

Sekretær: Ejnar Søndergaard, tlf. 29230446. Mail: esondergaard@gmail.com.

Rikke Tangaa, Mølhøjvej 34, tlf. 53642750. Mail: mrtangaa@gmail.com.

Carina Thiim, Møllesvinget 18, tlf. 93392080. Mail: ctprojekter@gmail.com.

 

Af Kurt Nybo Jensen