GENERALFORSAMLING ANDRUP BADMINTON KLUB

GENERALFORSAMLING ANDRUP BADMINTON KLUB

Dato: 19. april 2017

Tid:19.30

Sted:Foreningslokalet ved hallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af budget for næste sæson
  5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt valg af unge observatører
  7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Vel mødt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Andrup Badminton Klub