Generalforsamling i AIF

 

 

 

Generalforsamling i AIF

Bestyrelsen i AIF indkalder til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19:00 i klublokalet

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, hvis de er fyldt 16 år og har betalt kontingent. Desuden har frivillige trænere/ledere selvfølgelig også stemmeret.

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag

5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Morthorst, Søren Strandmark, Lars Elbæk på valg.

 • Bjarne Morthorst & Søren Strandmark modtager genvalg.
 • Lars Elbæk modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jimmy Thiim.

5b. Valg af 2 suppleanter

Tonny Spangsberg & Lars Zøhner på valg.

 • Tonny Spangsberg & Lars Zøhner modtager genvalg.

5c. Valg af 1 revisor

Leif Hygom på valg. Modtager genvalg.

 1. Eventuelt

Bestyrelsen håber at rigtig mange vil møde op og deltage i debatten om tingenes tilstand og fremtidsudsigter for Andrup IF.

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. Best Writing Service

  Get an expert academic writing assistance. We can write any paper or post on any subject within the tightest deadline.

 2. Best Writing Service

  Get an expert academic writing assistance! We can write any post on any subject within the tightest deadline.

Kommentarer er lukkede.